สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สมาชิกได้สนุกสนาน มอบความสุขให้กันและกัน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่