สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 780 ครั้ง

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สมาชิกได้สนุกสนาน มอบความสุขให้กันและกัน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail