ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๔ ครบรอบปีที่ ๒๐

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๔ ครบรอบปีที่ ๒๐ โดยมี พล.ต พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต