รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ

วันที่ 7 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 608 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก ณ บริเวณคานรถขยะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail