รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ

สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก ณ บริเวณคานรถขยะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม