ผู้ว่า…พบสื่อ “ราตรี ดอกไม้ หลากสี”

วันที่ 10 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 453 ครั้ง

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “ราตรี ดอกไม้ หลากสี”

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “ราตรี ดอกไม้ หลากสี” ณ โรงแรมวังใต้ เพื่อพบปะพูดคุย จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันปีใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail