ผู้ว่า…พบสื่อ “ราตรี ดอกไม้ หลากสี”

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “ราตรี ดอกไม้ หลากสี”

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “ราตรี ดอกไม้ หลากสี” ณ โรงแรมวังใต้ เพื่อพบปะพูดคุย จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันปีใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม