ต้อนรับเทศบาลเมืองคอหงส์

เทศบาลเมืองคอหงส์ นำคณะทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนาศักยภาพของประธานชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองคอหงส์ นำคณะทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนาศักยภาพของประธานชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ณ ภัตตาคารลัคกี้