ต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มาทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่น ณ วัดกลางใหม่