ต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นำคณะมาทัศนศึกษาดูงาน เรื่องโรงเรียน อสม.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและแพทย์แผนไทย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน พร้อมเลี้ยงอาหารรับรอง ณ ห้องอาหารมณเฑียร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail