ต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นำคณะมาทัศนศึกษาดูงาน เรื่องโรงเรียน อสม.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและแพทย์แผนไทย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน พร้อมเลี้ยงอาหารรับรอง ณ ห้องอาหารมณเฑียร