งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อ่านสารนายกรัฐมนตรี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดซุ้มเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้มีเยาวชนร่วมกิจกรรม จำนวนมาก