งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 541 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อ่านสารนายกรัฐมนตรี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดซุ้มเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้มีเยาวชนร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail