กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

download เอกสาร