ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Download เอกสาร

ใส่ความเห็น