ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เคาท์ดาวน์ 2556

ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เคาท์ดาวน์ 2556