คณะผู้บริหาร

นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล

นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นาย ยุทธวีร์ ทองคำ

นายยุทธวีร์ ทองคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *